Peamised tegevusalad

Kallurveod 6*4 ja poolhaagis autoga
KAEVETÖÖD
Kaabliliinide rajamine
Gaasitrasside rajamine
Kraavide ja tiikide rajamine
KANALISATSIOONI -JA VEETRASSIDE EHITUS
IMBVÄLJAKUTE RAJAMINE
SEPTIKUTE paigaldus
VUNDAMENTIDE EHITUS
TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
KÕNNITEE -JA ÄÄREKIVIDE PAIGALDUS
LAMMUTUSTÖÖD
LUMEKORISTUSTÖÖD
HALJASTUSTÖÖD

Mulla sõelumine roomikekskavaatoriga
Lammutustööd roomikekskavaatoriga
Puurimisteenus Bobcat augupuuriga